Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לינטקס סופר ת.ר.

LINTEX SUPER SC

תרכיז רחיף

מכיל: 600 גרם CYHEXATIN בליטר

רישיון השירותים להגנת הצומח מס' 00/ הצ /1622

אריזה: 1 ליטר

דרגת רעילות: III מסוכן לבריאות

קבוצה כימית (IRAC) – 12B – organotin miticides

כללי:

קוטל אקריות מקבוצת תכשירי הבדיל. התכשיר מצטיין בהדברה ממושכת של

אקריות. פעילותו הראשונית איטית, והדברה מלאה מתקבלת לאחר כשבוע מהריסוס. לתכשיר

אין פזה גאזית פעילה והוא אינו סיסטמי. לקבלת תוצאות הדברה מיטביות, יש להקפיד על

ריסוס שיבטיח כיסוי נאות של העלים משני הצדדים וחדירה מרבית לנוף הצמחים.

לינטקס סופר בררני ביחס לדרגות השונות של חיפושיות הסקימנוס הטורפות אקריות. פגיעתו באקריות הטורפות מהמין פיטוזיאולוס פרסימיליס מזערית.

שילובים:

בהעדר מידע, אסורים שילובים

גידולים:

תפוח, שקד, תאנה

פגעים:

מיוצר על ידי:

Chemia S.P.A,עבור חברת ALMANDINE CORPORATION SA

תרסיס בע"מ/אגריכם בע"מ
ת.ד. 2630 פתח תקווה 4912502

טל. 03-9223785

פנו אלינו

להתייעצות

השאירו פרטים

או התקשרו

03-9784100
052-3893742

יועץ מומחה

האזור
שם היועץ
טלפון
גליל גולן
יובל שבבו
0523893736
עמקים
גבי קולודני
0523893735
בקעת הירדן
אביעד שחר
0546244564
מרכז
רפאל שורקי
0523893737
השפלה וההר
יקי יסטרוב
0546722706
נגב
עמרי נחמן
0523893744
מגזר ערבי
חמזה עומרי
0523893738
חיטוי קרקע
איציק וייס
0523893734
מנהל המחלקה
אסא אנדר
0523893742
משרדי החברה
דורון באום
0546869887