Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

טויסטר ג.ר.

TWISTER WG

גרגרים רחיפים

מכיל: SULFOMETURON METHYL 75%

רישיון השירותים להגנת הצומח מס' 01 / הצ /1618

אריזה 0.5 ק"ג

דרגת רעילות: IV מסוכן

קבוצה כימית (HRAC) – B - Sulphonylureas

כללי:

טויסטר, קוטל עשבים שאריתי, להדברת עשבים בשטחי בור, בצידי דרכים, בשולי שדות,  ולהדברת עשבים ברירנית ביער בלבד. התכשיר טויסטר הינו תכשיר סיסטמי המגיע לקדקדי הצמיחה בשורשים ובאמירי הצימוח, מעכב את הצמיחה ובכך גורם לקטילה.

בריסוס קדם הצצה התכשיר מופעל ע״י גשם או המטרה וכך נמנעת הצצת עשבים.

בריסוס לאחר הצצה התכשיר נקלט בעלוות הצמחים הקיימים.

שילובים:

ניתן לשלב עם אחד מקוטלי המגע: רגלון, ראונד אפ, בסטה, אלבר סופר

גידולים:

שטחי בור

פגעים:

מיוצר על ידי:

Jiangsu Institute of Ecomones Co. Ltd , עבור ALMANDINE CORPORATION SA g

תרסיס בע"מ/אגריכם בע"מ
ת.ד. 2630 פתח תקווה 4912502

טל. 03-9223785

פנו אלינו

להתייעצות

השאירו פרטים

או התקשרו

03-9784100
052-3893742

יועץ מומחה

האזור
שם היועץ
טלפון
גליל גולן
יובל שבבו
0523893736
עמקים
גבי קולודני
0523893735
בקעת הירדן
אביעד שחר
0546244564
מרכז
רפאל שורקי
0523893737
השפלה וההר
יקי יסטרוב
0546722706
נגב
עמרי נחמן
0523893744
מגזר ערבי
חמזה עומרי
0523893738
חיטוי קרקע
איציק וייס
0523893734
מנהל המחלקה
אסא אנדר
0523893742
משרדי החברה
דורון באום
0546869887