Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ברומיתר ת.מ.

BROMITAR EC

תרכיז מתחלב

מכיל: 240 גרם BROMOXYNIL בליטר

רישיון השירותים להגנת הצומח מס' 13 /הצ/ 4190

אריזה 5 ליטר

דרגת רעילות :III מסוכן לבריאות

קבוצה כימית (HRAC) – C3 - nitriles

כללי:

ברומיתר, קוטל עשבים בררני לחיטה ושעורה, יעיל כמדביר נבטי עשבים רחבי עלים בריסוס

לאחר הצצה, מונע תחרות עשבים בגדולי חיטה ושעורה כבר מגיל צעיר.

ברומיתר מדביר עשבי בר שונים כגון חלמית, מצליבים שונים : חרדל, צנון, מורכבים, סוככיים,

כף אווז, נורית, תלתן, סלק בר וסולניים.

שילובים:

ניתן לשלב ברומיתר עם דרבי או עם דרבי וטיפטופ ,ניתן לשלב עם קלסיקו ג.ר. + שטח 90

גידולים:

חיטה

פגעים:

מיוצר על ידי:

חברת Agrosmart Limited, עבור ALMANDINE CORPORATION SA

תרסיס בע"מ/אגריכם בע"מ
ת.ד. 2630 פתח תקווה 4912502

טל. 03-9223785

פנו אלינו

להתייעצות

השאירו פרטים

או התקשרו

03-9784100
052-3893742

יועץ מומחה

האזור
שם היועץ
טלפון
גליל גולן
יובל שבבו
0523893736
עמקים
גבי קולודני
0523893735
בקעת הירדן
אביעד שחר
0546244564
מרכז
רפאל שורקי
0523893737
השפלה וההר
יקי יסטרוב
0546722706
נגב
עמרי נחמן
0523893744
מגזר ערבי
חמזה עומרי
0523893738
חיטוי קרקע
איציק וייס
0523893734
מנהל המחלקה
אסא אנדר
0523893742
משרדי החברה
דורון באום
0546869887