תרסיס אגריכם -

להגנת גידולי החקלאות ולבריאותם

Agricam_CUTS_Symbol

אודות תרסיס אגריכם

תרסיס, מיסודו של מרדכי טנצר ז"ל, עוסקת בייבוא, ייצור ושיווק תכשירים להגנת הצומח ולבריאות גידולי החקלאות אגריכם, שותפות מלאה של תרסיס ושל סוכנויות יעקבזון, מייבאת את מוצרי CORTEVA AGRISCIENCE

מחטאי קרקע

EDOCHEM SUPER SL
TELONE II L

קוטלי מזיקים

קוטלי מחלות

קוטלי עשבים

שמנים ותכשירי התעוררות

NEROTAR EW
NEROLA 99 OL
LEVANOLA emulsion
VIROTAR OL

מווסתי צמיחה, תכשירי הזנה ואחרים